แอบชอบหนุ่นจีนข้างห้องมานานแล้ว วันนี้ได้เจอคุยทักทายไม่พอชวนเข้าห้องได้ด้วย

แอบชอบหนุ่นจีนข้างห้องมานานแล้ว วันนี้ได้เจอคุยทักทายไม่พอชวนเข้าห้องได้ด้วย